بسم الله الغنی الحمید

هرچه در آسمان و زمین است همه ملک خداوند است و خداوند سبحان ذاتش بی نیاز و اوصافش همه پسندیده است ، واگر هر درخت بر روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر مرکب گردد باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند ، که همانا خداوند را اقتدار و حکمت بی پایان است. 

سوره لقمان آیات ٢۶ و ٢٧

با عرض سلام خدمت کلیه بازدیدکنندگان محترم

قابل ذکر می باشد که عکس های جدید از تعمیرات و ساخت ساختمانهای حرم  را در ادامه مطلب ببینید ویا حتی دانلود کنید.

جمعی از خادمین حضرت انوش بن شیث (ع)

 


ادامه مطلب ...