« می پرستم خدائی را که مرا آفریده و به راه راستم هدایت می فرماید ، همان خدائی که چون گرسنه شوم مرا به کرم خود غذا میدهد و هنگام تشنگی سیرابم گرداند ، همان خدائی که چون بیمار شوم مرا شفا میدهد و آن خدائی که مرا میمراند و سپس به حیات ابدی آخرت زنده میگرداند، همان خدائی که چشم امید دارم که روز جزا گناهانم را بیامرزد »

قرآن کریم -سوره شعراء - آیات 78 الی 82

 

اسلام دینی جامع است و همه زوایای زندگی و نیازهای آن را مورد نظر قرار داده است از همین رو در کنار احکام عبادی ، احکام اقتصادی - اجتماعی نیز دارد که از جمله مهمترین آنان زکات است.

زکات و خمس از جمله انفاقهای واجب است که بدون عمل به آن ، ایمان کامل نگشته و آدمی از گردنه های سخت عبور نکرده است .

 

« و نخواست که از گردنه بالا رود و چه دانی که آن گردنه سخت چیست ؟ بنده ای را آزاد کردن یا در روز گرسنگی اطعام کردن ، به یتیمی خویشاوند ، یا بی نوایی خاک نشین »

سوره مبارکه بلد آیه 11 

 

جامعه انسانی همواره نیازمندیهایی دارد که اگر از طریق صحیح برآورده گردد ، موجب رشد و بالندگی آن خواهد شد ، ولی اگر برآورده نگردد و یا از راه نادرست تامین شود عوارض ناگواری در پی خواهد داشت .

اسلام به جهت تامین نیازمندیهای فقرا و درماندگان و دیگر مصارف ضرورری جامعه و بوجود آوردن نوعی تامین اجتماعی زکات را واجب کرده و بدین وسیله زمینه سعادت جامعه و توازن آن را فراهم آورده است.

 


ادامه مطلب ...