بسم الله الرحمن الرحیم

ماه فرو ماند از جمال محمد                                        سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست                                    در نظر قدر با کمال محمد

وعده دیدار هر کسى به قیامت                                 لیله اسرى، شب وصال محمد

 آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى                          آمده مجموع، در ظلال محمد

عرصه گیتى مجال همت او نیست                                روز قیامت نگر، مجال محمد

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس                           بو که قبولش کند، بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد                            تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابد                            پیش دو ابروى چون هلال محمد

چشم مرا، تا به خواب دید جمالش                              خواب نمى‏گیرد از خیال محمد

 اگر عاشقى کنى و جوانى                              عشق محمد بس است و آل محمد

<< سعدی >>

فرا رسیدن ولادت حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد