به‌نام جان آفرین 

نماز،سروشی از دیار خاکیان، بر افلاک.

نماز،روح عبادات و امتزاج خشوع و دلدادگی.

نماز،تپیدن جان، در مقام عبد و بندگی.

و
.
.
.

نماز،استوارنامه و میثاق عشق و عاشقی.

نماز،انتقال نور و صدا، از ناسوت به لاهوت.

نماز، شمیم انس گلستان معرفت و نسیم دل انگیز عاشقی.

 نماز، طنین کلام از جان و قالب، تا بیکران هستی.

 نماز، سیردل، درحریم حرم یار.

 نماز، تدوین قصه‌ی دلدادگی از دلدار.

 نماز،قطره‌ای از عصاره‌ کلام، درمینای دل.

 نماز، اکسیر بندگی، تبیین خشوع و نشان دلباختگی.

 نماز، رازی در نیاز و نیازی در راز.

 

                          حاج حسن پورشبانان

        منبع : وبلاگ خادمین حضرت خدیجه کبری (س)