افتتاح آرامستان حرم حضرت انوش (ع) 20-01-1390

بسم الله العزیز الرحیم

خداست که ( در جوف زمین ) دانه و هسته را می شکافد ، زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آورد ، آن ( که چنین تواند کرد ) خداست ، پس به کجا گردانیده می شوید ( و نسبت خدائی را به آنان که نتوانند می دهید )؟ خداست شکافنده ی پرده صبحگاهان ، و شب را برای آسایش ( خلق ) مقرر داشته و خورشید و ماه را به نظمی معین درآورده است ، این تقدیر خدای مقتدر داناست ، و نیز اوست که ستارگان را برای رهیابی شما در تاریکی های بیابان و دریا قرار داده است همانا ما آیات خود را برای مردم دانا به تفصیل بیان کردیم .

 

سوره مبارکه انعام آیات 95 الی 97

 

 

قابل توجه کلیه عزیزان

 

آرامستان حرم مطهر پیامبر انوش بن شیث (ع)

 

افتتاح گردید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا پیش خرید این قبور به اعضاء هیئت امناء حرم مطهر و یا رئیس اداره اوقاف شهرستان فلاورجان اصفهان مراجعه نمائید.

 

جمعی از خادمین حضرت انوش بن شیث (ع)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید