سر آغاز سخن

به نام مهربان ترین مهربانان

الهی نبودم ، ز بود تو بودم ببود

          دمیدی به بودم ، ز بودت ، که بودم ببود

                        نبود جز به تو و به بود تو بودن ببود

                                  من و ما نبودی، تو بودی که بودن ببود

 

جمعی از خادمین حضرت انوش (ع)

/ 0 نظر / 22 بازدید