عکس های حرم حضرت انوش بن شیث (ع)

بسم الله الغنی الحمید

هرچه در آسمان و زمین است همه ملک خداوند است و خداوند سبحان ذاتش بی نیاز و اوصافش همه پسندیده است ، واگر هر درخت بر روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر مرکب گردد باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند ، که همانا خداوند را اقتدار و حکمت بی پایان است. 

سوره لقمان آیات ٢۶ و ٢٧

مجموعه عکس های ساختمانهای حرم حضرت انوش بن شیث (ع) برای دانلود

مجموعه شماره ١

مجموعه شماره ٢

مجموعه شماره ٣

مجموعه شماره 4

مجموعه شماره 5

مجموعه شماره 6

مجموعه شماره 7

و کلیه عزیزان بازدیدکننده نیز میتوانند عکس ها را به صورت تکی در صفحات مشخص شده در ذیل را مشاهده کنند.

 

با آرزوی ساعاتی سرشار از معنویت بر شما عزیزان

خداوند مهربان نگهدارتان باد

 

جمعی از خادمین حضرت انوش بن شیث (ع) 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید