استشمام بوی بهار نو بر همگان مبارک

یا مقلب القلوب و الابصار

 

فضا کم کم از بوی بهار پر می‌شود، زندگی از این همه بخشش آسمان سرمست. ثانیه‌ها در درخشش خورشید لبخند می‌زنند، چه از ثانیه‌ها کم داریم برای لبخند زدن؟!

خورشید بی‌شرط زیباتر از همیشه می‌درخشد، تا بی‌تبعیض به همگان عشق و گرما ببخشد، پس چرا هنوز، ما درگیر شرطیم برای عشق ورزیدن؟!

گذشته‌ها را باد برده است‌، کو اثری از برگ‌های زرد پاییز، برگ‌های نو از راه می‌رسند، همه چیز در بهار نو می‌شود، از زمین تا زمان، و چرا قبل از تن پوش‌هایمان نگاه‌هایمان را نو نکنیم؟!

چه می‌شود اگر امسال تمرکز نگاه‌هایمان بر زیبایی‌ها باشد و انتظارمان چشم به راه بهترین اتفاقات؟

بهار می‌رسد با بی‌نهایت نشانه.

و در این سال لبخند می‌تواند جادو کند و محبت می‌تواند معجزه کند، امسال می‌تواند سال برآورده شدن آرزوهای بسیاری باشد و یخ انتظارهای کهنه می‌تواند در سایه اراده و تلاش برای همیشه ذوب شود.

حتی معجزه نیز بی‌دعا رخ نمی‌دهد.

 

سال نو مبارک

عید شما مبارک

جمعی از خادمین حضرت انوش (ع)

/ 0 نظر / 16 بازدید